Autorstvo na internetu

Zaštita intelektualne svojine pre ere interneta bila je mnogo jednostavnija. U doba kada je sve priča, nije sve i izdavaštvo.

Deljenjem informacija na internetu mi ne dajemo i svoj pristanak na korišćenje istih. Granicu između autorstva i slobodne distribucije sadržaja možemo postaviti i sami, podešavanjima na sajtovima koje koristimo, dozvoljavanjem na deljenje, preuzimanje i označavanje.

Određivanje šta je na internetu samo naše, a šta zajedničko, počiva i na tome kako tretiramo sopstveni sadržaj. Činjenica da je neki sadržaj javan ne znači i da je nužno dostupan za preuzimanje i korišćenje. Kontaktiranje autora ili autorke pre preuzimanja sadržaja i njegovo ili njeno navođenje kao kreatora ili kreatorke, kao i nekog drugog uslova koje nam on ili ona postavi, jedno je od načina da pristupimo navođenju izvora. Svako ko deli sadržaj na internetu je autor ili autorka tog sadržaja, čak i ukoliko to ne naglasi, pa samim time stiče i pravo na to da izabere način na koji će svoje delo prikazati u javnosti, ali takođe i zadržava sva prava nakon što delo postane dostupno u javnosti.

Većina sajtova i društvenih mreža poseduje uslove korišćenja, u kojima mi kao korisnici moramo da prihvatimo i korisnička prava, mogućnosti i obaveze. Zbog toga je preuzimanje sadržaja sa određenih stranica zabranjeno u uslovima korišćenja, o čemu je potrebno informisati se.

Kreditovanje, odnosno navođenje autora ili autorke određenog sadržaja, deo je internet kulture ponašanja. Često je dovoljno da uvažimo autora ili autorku navođenjem izvora ili upućivanjem na njegov ili njen rad, a ukoliko dođe do negativne reakcije, povlačenje datog sadržaja sa interneta najčešće rešava problem.

Među kreatorima sadržaja postoji nepisano pravilo da je uvek, makar i u nekormercijalne svrhe, pristojno kreditovati nečiji rad tagovanjem, navođenjem ili mentionovanjem. Najjednostavnije pravilo je ipak da nikada ne podrazumevamo da je nešto naše, makar to bilo nešto što slobodno kruži internetom. Ukoliko nemamo nameru da tuđi rad prikažemo kao svoj ili ga iskoristimo u komercijalne svrhe, najčešće nećemo naići na negativnu reakciju.

Pročitaj više na:
? Autorska prava na internetu
? Zaštita autorskih prava na internetu

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.