Lični podaci na internetu

Politika privatnosti na internetu je složena pravna oblast, ali i nešto što moramo elementarno poznavati.

Kada pristupamo internet stranicama, često istovremeno dajemo pristanak na pristup našem informacijama: fotografijama, broju telefona, adresi stanovanja, trenutnoj lokaciji i nizu drugih privatnih podataka.

Internet nije sam po sebi bezbedno mesto ukoliko ga ne učinimo takvim. Zloupotreba ili neovlašćeno korišćenje naših informacija česta su pojava ukoliko se sami ne postaramo da ih zaštitimo. Naše je pravo da informacije o sebi ne dajemo, ali je zato naša dužnost da budemo digitalno pismeni kako bismo to mogli da kontrolišemo. Ovladavanje osnovnim znanjima o politikama privatnosti platformi, sajtova i aplikacija koje koristimo sprečavamo verovatnoću zloupotrebe, kao i svih ostalih problema koji počivaju na našoj neobaveštenosti.

Niko neće misliti o našim pravima ako ne činimo to sami, a stvari kao što su uslovi korišnjenja i podešavanja na društvenim mrežama jesu koraci koji mogu da nas zaštite. Nije dovoljno samo obrisati određeni sadržaj, jer na internetu nastavljamo da postojimo ukoliko ne zahtevamo suprotno.

Internet pravo predstavlja jednu od najmlađih grana prava, nastalu iz potrebe da se kreira novi regulatorni okvir koji bi uneo neophodnu pravnu sigurnost u internet prostoru. Internet pravo ili cyber pravo, podrazumeva prava na privatnost, slobodu govora i intelektualnu svojinu, internet bezbednost, autorsko pravo, krivična dela proizašla iz radnji na internetu, online klađenje, kao i poreski aspekt. Osim toga, postoji i Krivični zakonik Republike Srbije koji u jednom odeljku reguliše krivična dela učinjena na internetu. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti možda je i najrelevatniji za obezbeđivanje niza načina na koji možemo zaštititi svoje lične podatke u digitalnom prostoru.

Elementarno upoznavanje sa pravnim dokumentima kao i njihovo usklađivanje sa internet stranicama i alatima koje svakodnevno koristimo odrediće koliko smo na internetu bezbedni. Zato je opismenjavanje o zakonima internet prostora najbolji put ka bezbednosti.

Pročitaj više na:
? Oblasti i definicija internet prava
? Tvoja prava na netu

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.